چند جمله از " دکتر علی شریعتی"

 دکتر علی شریعتی

چند جمله از " دکتر علی شریعتی"

دیکتاتوری و آزادی از اینجا ناشی نمیشود که یک مکتب خود را حق بشمارد یا ناحق. بلکه از اینجا ناشی میشود که آیا حق انتخاب برای دیگران قائل است یا قائل نیست.

 من از هرچه که انسان تاکنون بر روی این خاک بناکرده پنج چیز را دوست دارم...

محراب را , مناره را , پنجره را , شمع را و آینه را.

 هرگز از دوباره جان گرفتن ابلیس بی جان شده غافل مباش که انقلاب پس از پیروزی نیز همواره در خطر انهدام است و آن خطر ضد انتقلاب است.

 زنده بودن را به بیداری بگذرانیم که سالها به اجبار خواهیم خفت.

 عشق خشن است و شدید و در عین حال ناپایدار و نامطمئن و دوست داشتن لطیف است و نرم و در عین حال پایدار و سرشار از اطمینان.

 عشق بینایی را میگیرد و دوست داشتن میدهد.

 عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند و دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست میبیند و می یابد.

آسمان تفرجگاه مردم کویر است.

 

دکتر علی شریعتی

 

در مملکتی که فقط دولت حق حرف زدن دارد هیچ حرفی را باور نکنید.

 حیف که تاریخ همیشه به سراغ آدمهای گنده می رود. 

 چقدر نشنیدن ها و نشناختن ها و نفهمیدن هاست که به این مردم آسایش و خوشبختی بخشیده است.

 چه هراسی بالاتر از اینکه کسی خود را در درون خویش گم کرده باشد.

 من از دو کار نفرت دارم یکی درددل کردن که کار شبه مردهاست و یکی هم از خود دفاع کردن برای تبرئه خودجوش زدن ها که کار مستضعفین است.

 خداوند نعمت بزرگی که به آدمها داده است این است که ازشنیدن سکوت عاجزند واز این روست که همگی آسوده و خوش زندگی می کنند.

/ 3 نظر / 14 بازدید
بیتا

خدایا!! به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم و مردنی عطا کن که بر بیهودگیش سوگوار نباشم برای اینکه هرکس آنچنان می میرد که زندگی کرده است.[گل]

مريم

وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند.وقتی خواستم ستایش کنم، گفتند خرافات است.وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است.وقتی خواستم گریستن، گفتند دروغ است.وقتی خواستم خندیدن، گفتند دیوانه است.دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم · hگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ای را بالا ببری دکتر علی شریعتی

مريم

چه بسيارند كساني كه هميشه حرف مي زنند بي آنكه چيزي بگويند و چه كم اند كساني كه حرف نمي زنند اما بسيار مي گويند