لرستان خاک من ...

 

لرستان سرزمین چهارفصل خدا،دیار قوم نجیب و باصفای لر،سکونتگاه قلعه سترگ فلک الافلاک،چشم هر بیننده ای را در هر فصل از سال به خود می دوزد.

لرستان سرزمین آبشارهای منحصر به فرد کوچک و بزرگی است که در جای جای نقاط دیدنی و سرسبزش بهشتی نایاب و کم نظیر ساخته اند و گویا با تک تک قطرات خود طالبان زیبایی را به سوی خود فرا می خوانند.

اینجا سرزمین زیبایی های پنهان است. کوه های سر به فلک کشیده، رودخانه های خروشان، حیات وحش متنوع و هزاران چشم انداز بکر و زیبا. اینجا زاگرس است؛ سرزمین زیبایی های پنهان.

(عکاس : بهرام و مسلم ملکی نیاعالم)

 

 ا

الشتر روستای عالم آباد(چم حاج علی)

 الشتر - کاکا رضا

 الشتر روستای عالم آباد (چم حاج علی)

 الشتر -کاکارضا

 

/ 1 نظر / 53 بازدید
فرحناز حسینی

سنگ های خسته از ناپذیرایی روزگار و درختان هنوز امیدوار و دریاچه ای که با عشق تصویر درختان همسایه اش را منعکس می کند . عشق و گذشت طبیعت را به تصویر میکشد و چه بسیار ستودنیست.