فرزاد حسنی به ماه عسل نمی رود/می رود ؟

یکی از خبرهای دغ روزهای اخیر،این بودکه فرزاد حسنی به عنوان مجری برنامه ماه عسل ویژه ماه مبارک رمضان شبکه سوم سیما انتخاب شده است.

این برنامه که در سالهای اخیر با اجرای احسان علیخانی پخش می شد ،قرار بود امسال فرزاد اجرا یش را به عهده بگیرد.

بر اساس آخرین خبر به نقل از دو هفته نامه" زندگی ایده آل "که مدیر مسئول آن محمدرضا حسینیان از مجریان شبکه ٣می باشد، حضور فرزاد حسنی بعید به نظر می رسدوبه عبارتی او در مقابل دوربین برنامه ماه عسل قرار نخواهد گرفت.

تا این لحظه از مجری ماه عسل به طور قطع خبری نیست و تا ١٧ ساعت آینده با پخش اولین قسمت این برنامه معلوم خواهد شد.

به هر حال چه فرزاد و چه احسان هر دو از مجریان خوب و مسلط تلویزیون ایران به شمار می روند.

/ 0 نظر / 19 بازدید